program

รับเขียนโปรเเกรม

  • โปรเเกรมสต็อกสินค้า
  • 3-12 mont

รับเขียนโปรเเกรมสต็อกสินค้า

รับเขียนโปรเเกรม สต็อกสินค้า มีฟั่งชั่นครบครัน ใช้งานง่าย ปรึกษา ทีมงานของเรา โทร:085-3929-654

  • รับเขียนโปรเเกรม
  • 3-12 mont

รับเขียนโปรเเกรมตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น

• โปรแกรมอนุมัติ (โครงการบ้านจัดสรร)

• โปรแกรมการผลิตโปรแกรมเคลมอะไหล่

• โปรแกรมบาร์โค้ด

• โปรแกรมการสั่งซื้อออนไลน์

• โปรแกรมกำหนดสิทธิ์อนุมัติ (ตามแผนก)

• โปรแกรมตราชั่งรถบรรทุกหิน \ เชื่อมต่อโปรแกรมตาชั่ง

• ระบบตารางนัดหมายของคลินิก

• ระบบออกใบกำกับ ใบสั่งผลิต

• โปรแกรมโรงสีข้าว

• ระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง

• ระบบจองพื้นที่ขายสินค้าของตลาดนัด

• ระบบ PR , PO, STOCK

• ระบบ MLM

• ระบบศูนย์ซ่อมรถมาตรฐาน

• โปรแกรมจัดการโรงแรม

• โปรแกรมเบิกจ่ายอุปกรณ์

• โปรแกรมประวัตินักเรียน

• ระบบขายสินค้าออนไลน์

• โปรแกรมโรงรับจำนำ

• โปรแกรมจัดการหอพัก

• โปรแกรมเปิดใบกำกับภาษี

ปรึกษา ทีมงานของเรา โทร:085-3929-654

  • รับเขียนโปรเเกรมธุรกิจ
  • 3-12 mont

รับเขียนโปรเเกรมระบบจัดการธุรกิจขนาดใหญ่

รับเขียนโปรเกรมระบบการจัดการ ธุรกิจขนาดใหญ่ ปรึกษา ทีมงานของเรา โทร:085-3929-654